Våre Reisebetingelser

Under kan du lese mer om betingelsene, som er gjeldende, når du reiser med Bering Travel. Det er viktig at du leser grundig gjennom alt materiale du mottar fra oss, slik du setter deg grundig inn i reisen før du reiser.

Når du kjøper en reise hos Bering Travel vil du, når vi har mottat betalingen, få tilsendt en voucher samt en reisebeskrivelse. I reisebeskrivelsen noterer vi, hvis du har bedt om endringer i forhold til reisen som den er beskrevet i våres annet materiale (nettsiden og brosjyrer). Det vil alltid være opplysningene i den reisebeskrivelsen du får tilsendt sammen med din voucher som gjelder.

 

Bestilling

Du kan bestille din reise online på våres hjemmeside www.beringtravel.no. Ved å taste inn din personlige data i bestillings-blanketten, samt innbetaling av depositum og evnt. Avbestillingsforsikring med kredittkort, vil du motta en ordrebekreftelse per e-post med link og passord til din personlige side "Min Reise" på www.beringtravel.no. Den første angitte person ved bestilling betraktes som kunden, hvor all korrespondansen vedrørende reisen går til.

Alle relevante reisedokumenter som faktura, vouchers/reisebevis, turbeskrivelse, praktiske opplysninger osv. finner du på "min reise" på beringtravel.no. NB: DU MÅ SELV PRINTE REISEDOKUMENTENE DINE OG TA DEM MED PÅ REISEN.

Bering Travel forbeholder seg rett til å fratre avtalen, hvis reisearrangementet ikke kan bekreftes av våres leverandører. Kunden blir informert så fort som mulig, og vil motta en e-post så snart bestillingen er bekreftet.

Om turen ikke kan bekreftes av leverandøren, vil innbetalingen straks bli refundert til kunden.

 

Innreisekrav

På grunn av COVID-19 krever flere land i EU koronapass, på samme måte som de aller fleste av våre reisemål også krever at du har fylt ut et innreiseskjema før avreise. Du finner mer informasjon på vår eller Utenriksdepartementets hjemmeside. Det er ditt ansvar som reisende å leve opp til kravene som reisemålet ditt krever, og Bering Travel som reisebyrå kan ikke holdes ansvarlig for manglende dokumenter, tester mv.

 

Avlysning

Såfremt der ikke er tilstrekkelig tilslutning til en programsatt " Åpen Gruppe"- reise kan Bering Travel avlyse den inntil 30 dager før avreise (vi prøver alltid å gi beskjed senest 45 dager før avreisen). Når du bestiller tilbud på en "Åpen Gruppe"-reise vil du få beskjed om, hvor mange deltagere det skal til for at reisen avholdes. En reise kan også bli avlyst pga uforutsigbare omstendigheter, som vi og våre sammarbeidspartnere ikke har innflytelse på eller hatt mulighet for å forutse (force majeure-lignende forhold). I det tilfelle har du ikke krav på erstatning ut over refundering av reisens pris. Vi vil alltid forsøke å tilby deg et alternativ til den avlyste reisen.

 

Avbestilling

Følgende betingelser gjelder, hvis du skulle være i den uheldige situasjon, at du måtte avlyse reisen din med Bering Travel.

Betingelsene gjelder fra det tidspunktet du enten har akseptert et tilbud eller innbetalt på bakgrunn av en mottatt faktura.

Ved avbestilling mer enn 60 dager innen avreise: Reisens pris, fratrukket depositum, refunderes. (pris for evnt. flybillett og direkte omkostninger til hotell og tilbyder refunderes ikke

Ved avbestilling mellom 60 og 30 dager innen avreise: 50% av reisens pris, fratrukket depositum, refunderes. (pris for evt.flybillett og direkte omkostninger til hotel og eve.tilbyder refunderes ikke)

Ved avbestilling senere enn 30 dager innen avreise: Reisens pris refunderes ikke.

Bemærk: I denne coronatid har vi særligt lempelige betingelser: Se dem her.
Vi har også en række rejser, som frit kan afbestilles indtil 28 dage inden ankomst. Se listen over rejser her.


Bering Travel anbefaler alltid, at du tegner en avbestillingsforsikring. Du kan vederlagsfritt avbestille en pakkereise, hvis det, innenfor et tidsrom av 14 dager før reisens påbegynnelse, på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofe, livsfarlige smittsomme sykdommer eller andre hermed likestillende begivenheter. Denne vurdering foretas alltid med hensyn til offisielle objektive utmeldinger fra f.eks utenriksministeren. Din rett til å vederlagsfritt avbestille reisen bortfaller, hvis du ved avtalens inngåelse kjente til den pågjeldende begivenhet eller begivenheten var allminnelig kjent. Avbestiller du likevel går Bering Travel alminnelige avbestillingsregler i kraft, hvilket betyr, at det er som oftest ikke noe å refundere.

 

Avbestillingsforsikring

Når du bestiller en reise hos Bering Travel kan du kjøpe en avbestillingsforsikring. Denne koster 6% av reisens pris. Du kan lese mer om avbestillingsforsikring hos Gouda Reiseforsikring ved å trykke her.

 

Endringer

Ønsker du å endre reisedatoen for din reise vil vi forsøke å oppfylle ditt ønske så vidt det er mulig. Alle flybilletter, som inngår i pakkereiser kan ikke endres, når de er bestillt og betalt. Den delen av pakkereisens pris, som utgjøres av flybilletten vil derfor gå tapt, hvis en pakkereise ønskes endret etter betaling.

Endring av reisedatoer koster i tillegg 1000kr pluss evnt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement etc.

 

Betaling

Reiser uten flybillett Når du har akseptert et tilbud og mottat fakturaen innbetaler du beløpet på vår bankkonto innen den angitt frist. Om vi ikke mottar pengene innen "betal senest datoen" på fakturaen anser vi reisen som annullert og din bestilling slettes.

Reiser med flybillett Når du aksepterer et tilbud på en reise, hvor flybillett er inkludert (kjøpt via oss), så skal reisen betales senest 24 timer etter du har mottatt fakturaen. Betales reisen ikke innen dette tidspunktet kan vi ikke garantere, at flybillettens pris er den samme som i det tilbudet du har mottatt.

Depositum Når du bestiller en reise mer enn 30 dager før avreisedatoen skal det betales et depositum til Bering Travel. Depositumet er normalt 20% av reisens samlede pris. Ved spesielle ønsker til reisen, kreves det et høyere depositum. Hvis du har bestilt en reise inkl. flybillett, vil du skulle betale flybillettens pris pluss 20% flyplassavgift.

 

Flybilletter

Såfremt du utover den anførte reiseruten har særlige krav til din billetts fleksibilitet, skal de være anført på deltagersbevis/faktura. Vi gjør oppmerksom på, at det er veldig viktig, at ditt fornavn og ettternavn på deltagerbeviset og spesielt på alle billetter stemmer overens med fornavnet og etternavnet i passet ditt. Mellomnavnet ditt må ikke benyttes som etternavn, og kan bli utelukkes i flybilletten. Såfremt det er uoverensstemmelse mellom fornavnet og etternavnet i passet og billetter, kan du bli nektes avreise uten ansvar for flyselskap og arrangør. Avisningen blir betraktet som avbestilling fra kundens side med derav følgende avbestillingsgebyrer til følge.

 

Krav til reisende

Det er ditt ansvar å sørge for gyldig pass (minimum 6 måneder gyldighet fra innreise datoen) og for reisens gjennomførelse nødvendige visum og vaksinasjoner, og å holde seg underrettet om eventuelle endringer i hjemreisetider. Å møte opp til riktig tid som angitt i reiseplanen eller ved annen tydelig anvisning opplyste steder ved ut-og hjemreise. Å opptrede på en måte at medreisende ikke føler seg generert. I grove tilfeller kan det føre til at den reisende, av arrangøren eller hans/hennes representant bortvises fra videre deltakelse på turen.

 

Prisendring

Ifølge lovgivningen kan reisearrangøren forhøye den avtalte pris som følge av stigende transportomkostninger (under brennstoffpriser), endring i skatt, avgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dager før reisen begynner. Prisendringer vil bli beregnet etter følgene prinsipper: Ved endring av flypriser, samtlige avgifter og skatter med det aktuelle beløp, såfremt dette overstiger kr.100. Valutaendring på mer enn +5% eller -10% i forhold til prislistens utgivelsesdag. Prisendring vil alene omfatte omkostning vedrørende landarrangement. Generelle prisnedsettelser som følge av ekstraordinære prisfall på flybilletter vil komme alle kunder til gode, uansett når reisen er bestilt eller betalt.

 

Reklamasjon

Reklamasjon over mangler på reisen skal rettes til byrået eller til dens representant så snart mangelen konstateres, slik at Bering Travel straks kan forsøke å hjelpe. Krav angående mangler, som ikke har kunnet hjelpes til på stedet, skal reisebyrået i hende innenfor rimelig tid etter reisens avslutning.

 

Pass og visum

Reisende har selv ansvar for å ha et gyldig pass. For de fleste land utenfor Schengen må passet være gyldig 6 måneder etter hjemkomst. Reisende som ikke er norske statsborgere, som har fremmedpass samt norske statsborgere som er født under en annen nasjonalitet, må selv undersøke om de behøver visum og sørge for å ha gyldig innreisetillatelse til ferielandet.  Det søkes gjennom vedkommende lands ambassade/konsulat. Opplysninger om visum og utenlandske ambassader/konsulater i Norge fås ved henvendelse til Utenriksdepartementet, og på deres hjemmeside. Det kan og være ulik visumprosess, for noen land kan det ta opp til flere uker. Bering Travel har ikke noe ansvar om noen reisende mangler noen av disse dokumentene. Vær oppmerksom på transitt visum krav.

 

Vaksiner

Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise. All vaksinasjon skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Ved reise til land som kan kreve dokumentasjon på vaksinasjon mot enkelte sykdommer er det viktig å ha med dokumentasjon på dette.

 

Prisgaranti

Vi forsøker alltid å være billigst, når vi prissetter våres reiser. Når vi skriver, at det er prisgaranti på en reise, så betyr det, at der. så vidt vi vet, ikke finnes et reisebyrå i Danmark/Norge, som tilbyr reisen billigere enn oss. Hvis du kan finne den samme reisen hos et annet dansk eller norsk reisebyrå, så vil vi som minimum matche prisen. Prisgarantien gjelder for landarrangementet (altså hoteller og aktiviteten), ikke flybilletter. Prisgaranti gjelder kun på reiser, hvor det står beskrevet på reisebeskrivelsen.

Med forbehold for trykkfeil i program/prisliste.

Berings Trygghetspakke
Rejsegarantifonden
Adventure Travel Trade
Gouda Rejseforsikring
;

Kontakt oss

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er tilgjengelig på telefon mandag-fredag kl. 09 - 16

Tlf. +47 48 20 93 38
(OBS! Det er også muligt at ringe på vores danske telefon: +45 71 99 65 50.)

Eller skriv til oss på:

[email protected]

Vi støtter

SOS Børnebyerne

Følg oss

 

;

×Få Nyhetsbrevet vårt

Vi sender nyheter om reiser, konkurrenser og gode tips

Kontakt oss ×

Du er hjertelig velkommen til å ringe eller skrive til oss.

Telefon: +47 48 20 93 38
(OBS! Du kan også ringe på vores danske telefon +45 71 99 65 50)
Mail: [email protected]

Se åpningstider