Våre Reisebetingelser

Nedenfor kan du lese mer om vilkårene som gjelder når du reiser med Bering Travel. Det er viktig at du leser grundig alt stoffet du mottar fra oss, slik at du setter deg godt inn i turen før du reiser.

Når du kjøper en reise med Bering Travel vil du, når vi har mottatt betalingen, få tilsendt en voucher og en reisebeskrivelse. I reisebeskrivelsen noterer vi om du har bedt om endringer i forhold til reisen som beskrevet i vårt øvrige materiale (nettside og brosjyrer). Det vil alltid være informasjonen i reisebeskrivelsen du mottar sammen med din voucher som gjelder.

 

Bestilling

Du kan bestille din reise online på vår nettside www.beringtravel.no. Ved å legge inn dine personopplysninger i bestillingsskjemaet, samt betale depositum. Du vil motta en ordrebekreftelse på e-post med lenke og passord til din personlige side "Min reise" på www.beringtravel.no. Den første personen som er spesifisert ved bestilling regnes som kunden, som all korrespondanse vedrørende reisen går til. Du finner alle relevante reisedokumenter som fakturaer, voucher/reisebevis, turbeskrivelser, praktisk informasjon etc. på «min reise» på beringtravel.no. NB: DU MÅ SEG SKRIVE UT REISEDOKUMENTENE DINE OG TA DEG MED PÅ TUREN. Bering Travel forbeholder seg retten til å trekke seg fra avtalen dersom reisearrangementet ikke kan bekreftes av våre leverandører. Kunden vil bli informert så snart som mulig og vil motta en e-post så snart bestillingen er bekreftet. Dersom turen ikke kan bekreftes av leverandøren, vil betalingen umiddelbart bli refundert til kunden.

 

Innreisekrav

På grunn av COVID-19 krever flere land i EU koronapass, på samme måte som de aller fleste av våre reisemål også krever at du har fylt ut et innreiseskjema før avreise. Du finner mer informasjon på vår eller Utenriksdepartementets hjemmeside. Det er ditt ansvar som reisende å leve opp til kravene som reisemålet ditt krever, og Bering Travel som reisebyrå kan ikke holdes ansvarlig for manglende dokumenter, tester mv.

 

Avlysning

Dersom det ikke er tilstrekkelig deltakelse for en gruppereise «Åpen gruppe»-reise, kan Bering Travel avbestille inntil 30 dager før avreise (vi prøver alltid å gi beskjed senest 45 dager før avreise). Når du bestiller tilbud på «Åpen gruppe»-tur, får du beskjed om hvor mange deltakere som trengs for at turen skal gjennomføres. En reise kan også avlyses på grunn av uforutsigbare omstendigheter som vi og våre samarbeidspartnere ikke har noen innflytelse på eller hatt mulighet til å forutse (force majeure-lignende forhold). I så fall har du ikke krav på kompensasjon annet enn refusjon av reisens pris. Vi vil alltid prøve å tilby deg et alternativ til den kansellerte turen.

 

Avbestilling

Følgende betingelser gjelder, hvis du skulle være i den uheldige situasjon, at du måtte avlyse reisen din med Bering Travel.

Betingelsene gjelder fra det tidspunktet du enten har akseptert et tilbud eller innbetalt på bakgrunn av en mottatt faktura.

Ved avbestilling mer enn 60 dager innen avreise: Reisens pris, fratrukket depositum, refunderes. (pris for evnt. flybillett og direkte omkostninger til hotell og tilbyder refunderes ikke

Ved avbestilling mellom 60 og 30 dager før avreise: 50% av reisens pris, fratrukket depositum, refunderes. (pris for evt.flybillett og direkte omkostninger til hotel og eve.tilbyder refunderes ikke)

Ved avbestilling senere enn 30 dager før avreise: Reisens pris refunderes ikke.

Vi har også en del reiser, som fritt kan avbestilles inntil 35 dager før ankomst. Se listen over rejser her. Merk at fri avbestilling ikke gjelder evt. inkluderte flyreiser.

Du kan avbestille en pakkereise gratis dersom det innen en periode på 14 dager før reisens start skjer krigshandlinger, naturkatastrofer, livstruende smittsomme sykdommer eller andre lignende hendelser på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av den. Denne vurderingen gjøres alltid med hensyn til offisielle, objektive utmeldinger fra for eksempel utenriksministeren. Din rett til å avbestille reisen vederlagsfritt faller bort dersom du var kjent med det aktuelle arrangementet ved avtaleinngåelsen eller arrangementet var allment kjent. Dersom du likevel avbestiller gjelder Bering Travels generelle avbestillingsregler, som gjør at det vanligvis ikke er noe å refundere.

 

Avbrudd av reise

Hvis kunden av ulike årsaker avbryter en reise, vil det ikke bli refundert for ubenyttede tjenester (for eksempel hotellovernattinger, bagasjetransport, halvpensjon osv.). Eventuelle ekstra kostnader knyttet til hotell, transport og andre elementer i forbindelse med avbrudd må bæres av kunden selv.

Avbestillingsforsikring

Det er kundens ansvar å sikre seg reise- og avbestillingsforsikring. Du kan benytte lenken nedenfor for å kjøpe avbestillingsforsikring, hvor du deretter skal oppgi det totale beløpet som skal forsikres.

Avbestillingsforsikring har alltid en kostnad på 6% av det forsikrede beløpet.

[KJØP AVBESTILLINGSFORSIKRING]

 

Endringer

Ønsker du å endre reisedatoen for din reise vil vi forsøke å oppfylle ditt ønske så vidt det er mulig. Alle flybilletter, som inngår i pakkereiser kan ikke endres, når de er bestillt og betalt. Den delen av pakkereisens pris, som utgjøres av flybilletten vil derfor gå tapt, hvis en pakkereise ønskes endret etter betaling.
Endring av reisedatoer koster i tillegg 1000kr pluss evnt. direkte omkostninger til hoteller/arrangement etc.

 

Betaling

Reiser uten flybillett Når du har akseptert et tilbud og mottat fakturaen innbetaler du beløpet på vår bankkonto innen den angitt frist. Om vi ikke mottar pengene innen "betal senest datoen" på fakturaen anser vi reisen som annullert og din bestilling slettes.

Reiser med flybillett Når du aksepterer et tilbud på en reise, hvor flybillett er inkludert (kjøpt via oss), så skal reisen betales senest 24 timer etter du har mottatt fakturaen. Betales reisen ikke innen dette tidspunktet kan vi ikke garantere, at flybillettens pris er den samme som i det tilbudet du har mottatt.

Depositum Når du bestiller en reise mer enn 30 dager før avreisedatoen skal det betales et depositum til Bering Travel. Depositumet er normalt 20% av reisens samlede pris. Ved spesielle ønsker til reisen, kreves det et høyere depositum. Hvis du har bestilt en reise inkl. flybillett, vil du skulle betale flybillettens pris pluss 20% flyplassavgift.

 

Flybilletter

Såfremt du utover den anførte reiseruten har spesielle krav til din billetts fleksibilitet, skal de være anført på deltagersbevis/faktura. Vi gjør oppmerksom på, at det er veldig viktig, at ditt fornavn og ettternavn på deltagerbeviset og spesielt på alle billetter stemmer overens med fornavnet og etternavnet i passet ditt. Mellomnavnet ditt må ikke benyttes som etternavn, og kan bli utelukkes i flybilletten. Såfremt det er uoverensstemmelse mellom fornavnet og etternavnet i passet og billetter, kan du bli nektes avreise uten ansvar for flyselskap og arrangør. Avisningen blir betraktet som avbestilling fra kundens side med derav følgende avbestillingsgebyrer til følge.

 

Krav til reisende

Det er ditt ansvar å sørge for gyldig pass (minimum 6 måneder gyldighet fra innreise datoen) og for reisens gjennomførelse nødvendige visum og vaksinasjoner, og å holde seg underrettet om eventuelle endringer i hjemreisetider. Å møte opp til riktig tid som angitt i reiseplanen eller ved annen tydelig anvisning opplyste steder ved ut-og hjemreise. Å opptrede på en måte at medreisende ikke føler seg generert. I grove tilfeller kan det føre til at den reisende, av arrangøren eller hans/hennes representant bortvises fra videre deltakelse på turen.

 

Prisendring

Ifølge lovgivningen kan reisearrangøren forhøye den avtalte pris som følge av stigende transportomkostninger (under brennstoffpriser), endring i skatt, avgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dager før reisen begynner. Prisendringer vil bli beregnet etter følgene prinsipper: Ved endring av flypriser, samtlige avgifter og skatter med det aktuelle beløp, såfremt dette overstiger kr.100. Valutaendring på mer enn +5% eller -10% i forhold til prislistens utgivelsesdag. Prisendring vil alene omfatte omkostning vedrørende landarrangement. Generelle prisnedsettelser som følge av ekstraordinære prisfall på flybilletter vil komme alle kunder til gode, uansett når reisen er bestilt eller betalt.

 

Reklamasjon

Reklamasjon over mangler på reisen skal rettes til byrået eller til dens representant så snart mangelen konstateres, slik at Bering Travel straks kan forsøke å hjelpe. Krav angående mangler, som ikke har kunnet hjelpes til på stedet, skal reisebyrået i hende innenfor rimelig tid etter reisens avslutning.

Bering Travel gir ingen kompensasjon for tapte turdager, sykkeldager eller andre aktiviteter som ikke kan gjennomføres som planlagt på grunn av værforhold eller andre værrelaterte faktorer. Dette gjelder også uventede situasjoner forårsaket av dårlig vær, som for eksempel jordskred.
I tilfeller der værforholdene krever transport som ikke er spesifisert i reiseplanen, dekker Bering Travel ikke kostnadene for slik transport.

 

Pass og visum

Reisende har selv ansvar for å ha et gyldig pass. For de fleste land utenfor Schengen må passet være gyldig 6 måneder etter hjemkomst. Reisende som ikke er norske statsborgere, som har fremmedpass samt norske statsborgere som er født under en annen nasjonalitet, må selv undersøke om de behøver visum og sørge for å ha gyldig innreisetillatelse til ferielandet.  Det søkes gjennom vedkommende lands ambassade/konsulat. Opplysninger om visum og utenlandske ambassader/konsulater i Norge fås ved henvendelse til Utenriksdepartementet, og på deres hjemmeside. Det kan og være ulik visumprosess, for noen land kan det ta opp til flere uker. Bering Travel har ikke noe ansvar om noen reisende mangler noen av disse dokumentene. Vær oppmerksom på transitt visum krav.

 

Vaksiner

Alder og reisemål har betydning for hvilke vaksiner som anbefales. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjon i god tid før avreise. All vaksinasjon skal registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Ved reise til land som kan kreve dokumentasjon på vaksinasjon mot enkelte sykdommer er det viktig å ha med dokumentasjon på dette.

 

Prisgaranti

Vi forsøker alltid å være billigst, når vi prissetter våres reiser. Når vi skriver, at det er prisgaranti på en reise, så betyr det, at der. så vidt vi vet, ikke finnes et reisebyrå i Danmark/Norge, som tilbyr reisen billigere enn oss. Hvis du kan finne den samme reisen hos et annet dansk eller norsk reisebyrå, så vil vi som minimum matche prisen. Prisgarantien gjelder for landarrangementet (altså hoteller og aktiviteten), ikke flybilletter. Prisgaranti gjelder kun på reiser, hvor det står beskrevet på reisebeskrivelsen.

Med forbehold for trykkfeil i program/prisliste.

Berings Trygghetspakke
Rejsegarantifonden
Adventure Travel Trade
Gouda Rejseforsikring
;

Kontakt oss

Spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er tilgjengelig på telefon mandag-fredag kl. 10 - 16

Tlf. +47 81 50 30 71

Eller skriv til oss på:

[email protected]

Vi støtter

SOS Børnebyerne

Følg oss

 

;

×Få Nyhetsbrevet vårt

Vi sender nyheter om reiser, konkurrenser og gode tips

Kontakt oss ×

Du er hjertelig velkommen til å ringe eller skrive til oss.

Telefon: +47 81 50 30 71
(OBS! Du kan også ringe på vores danske telefon +45 71 99 65 50)
Mail: [email protected]

Se åpningstider