Vaccinationer til ferien

Når man planlægger en ferie, er det vigtigt at sætte sig ind i hvilke sygdomme, der forekommer i det land/område, man ønsker at rejse til. Mange af de alvorlige sygdomme, som man kan smittes med i udlandet kan man heldigvis let beskytte sig selv og sine kære imod ved at få de rette vaccinationer.
Det er forskelligt hvilke sygdomme, der forekommer i de forskellige lande og det er derfor heller ikke de samme vaccinationer, som man anbefaler rejsende at få.
Der findes dog én undtagelse til dette og det er vaccination mod Difteri-Stivkrampe – denne vaccination bør alle have, uanset rejsemål.
Difteri og Stivkrampe er to forskellige, alvorlige sygdomme som forekommer over det meste af verden. I Danmark indgår vaccination mod Difteri-Stivkrampe i børnevaccinationsprogrammet. Når man er vaccineret er man beskyttet mod sygdommen i 10 år, hvilket betyder, at alle bør få en ny vaccination mod Difteri-Stivkrampe mindst hvert 10. år.

En anden sygdom, som ligeledes forekommer over store dele af verdenen er Hepatitis A. Hepatitis A er et virus som kan forårsage alvorlig leverbetændelse. Virusset smitter bl.a. gennem mave-tarmkanalen. Forekomsten af sygdommen er derfor størst i områder, hvor der er dårlige hygiejniske forhold. Generelt anbefaler man vaccination mod Hepatitis A til alle ferier, som foregår udenfor Nord-, Vest- og Sydeuropa, Australien samt Nordamerika.
På grund af den måde, som Hepatitis A smitter på, er det en god idé at tage visse forholdsregler, hvis man rejser udenfor ovennævnte områder. Foruden vaccination bør man undgå at spise rå grøntsager og man bør kun drikke vand fra lukkede flasker, alternativt vand som har været kogt.

Der findes også andre vira, som kan forårsage leverbetændelse – bl.a. Hepatitis B. Hepatitis B smitter ved seksuel kontakt og blodkontakt. Man kan også blive smittet med Hepatitis B hvis man er stofmisbruger og deler kanyler med andre. Generelt anbefales vaccination mod Hepatitis B hvis man planlægger at få lavet tatovering i udlandet eller hvis man forventer at have sex med en person fra det pågældende land.

Andre sygdomme, som forekommer i visse lande og som kan vaccinere i mod omfatter: Gul Feber, Hundegalskab, Tyfus, Tuberkulose, TBE, Japansk Hjernebetændelse og Meningitis.

Malaria forekommer i visse lande i Syd- og Mellemamerika, Afrika og Asien. Malaria smitter gennem myggestik. Der findes endnu ikke en kommerciel vaccine mod Malaria, men man kan beskytte sig ved fx at sove under myggenet og ved brug af myggespray. Desuden anbefales man at tage Malaria-forebyggende medicin, hvis man skal rejse til et land, hvor der forekommer Malaria.

Afrika

Alle rejsende til Afrika skal sørge for at være vaccineret mod Difteri-Stivkrampe og Hepatitis A inden afrejse. Vaccination mod Difteri-Stivkrampe skal fornyes hvert 10. år for at man kan være sikker på at være beskyttet mod sygdommen.

Øvrige vaccinationer til Afrika afhænger af, hvilket land man skal besøge, hvor længe man skal være af sted og hvilke aktiviteter man planlægger at udføre på rejsen.

Tanzania

Der forekommer Malaria i Tanzania året rundt i områder, som ligger under 1800 meters højde. Derfor bør man sørge for at beskytte sig mod myggestik. Dette kan gøres ved at sove under myggenet. Myggene, som overfører Malaria, stikker oftest ved solopgang og solnedgang – på disse tidspunkter, er det derfor vigtigt at være ekstra opmærksom på at undgå myggestik ved fx at bære lange ærmer og benklæder eller ved at bruge myggespray. Foruden ovenstående anbefales man at tage Malaria-forbyggende medicin inden man rejser til Tanzania.

Vaccination mod Gul Feber anbefales som hovedregel ikke til rejsende til Tanzania. Der er dog alligevel visse personer, som bør vaccineres mod Gul Feber inden de tager til Tanzania. Det er lægelig vurdering hvilke personer, der bør tilbydes vaccination.
 

Marokko

Der forekommer hverken Malaria eller Gul Feber i Marokko, hvorfor man ikke anbefaler vaccination mod Gul Feber eller malariapiller mod Malaria. Man behøver kun yderligere vaccinationer, foruden vaccination mod Difteri-Stivkrampe og Hepatitis A, hvis man skal i Marokko i længere tid eller har planlagt særlige aktiviteter.

Lang ferie eller særlige aktiviteter i Afrika

Skal man være i Tanzania eller Marokko i mere end 4 uger bør man, udover ovenstående, vaccineres mod Hepatitis B. Og hvis ferien varer mere end 6 måneder bør man tillige vaccineres mod Tyfus.
I nogle tilfælde anbefales vaccination mod Hepatitis B eller Tyfus selvom rejsen er kortere end ovenstående. Det kan eksempelvis være, hvis man skal være i tæt kontakt med lokalbefolkningen eller hvis man planlægger at blive tatoveret på ferien. Man bør derfor altid spørge sin læge til råds inden rejsen.
Hvis man forventer at komme i tæt kontakt med vilde dyr mens man er i Tanzania eller Marokko bør man ligeledes vaccineres mod Hundegalskab.

 

Asien

Alle, som planlægger at rejse til Asien (uanset rejsemål), bør have gyldige vaccinationer mod Difteri-Stivkrampe og Hepatitis A inden afrejse.

Øvrige vaccinationer afhænger, hvor i Asien man rejser til, hvor længe rejsen varer og hvilke aktiviteter man har planlagt.

Malaria

I Thailand er der risiko for Malaria året rundt i de skovområder, som grænser op til Myanmar, Laos og Cambodja. Der er desuden risiko for Malaria i skovrige områder på Phuket og Phang Nga. Derfor anbefales man at tage Malaria-forebyggende medicin, hvis man skal rejse i nogle af ovennævnte områder. Foruden medicinen er det vigtigt at beskytte sig mod myggestik – fx ved at bruge myggespray og sove under myggenet.
Som hovedregel er der ingen risiko for Malaria i de store byer i Thailand, som Bangkok eksempelvis.

I Nepal er der risiko for Malaria hele året i områder, som ligger lavere end 2000 meters højde. I disse områder anbefales derfor Malaria-forebyggende medicin samt beskyttelse mod myggestik. Sædvanligvis er risikoen for Malaria lav på de typiske Himalaya treks.

Hepatitis B

Man anbefaler vaccination mod Hepatitis B hvis man skal til Thailand eller Nepal i mere end 4 uger.
Der er visse situationer, hvor man bør vaccineres mod Hepatitis B selvom rejsen er kortere end 4 uger. Dette gælder hvis man skal besøge familie, som bor i Thailand eller Nepal, hvis man planlægger at have sex med en person fra lokalbefolkningen eller hvis man skal tatoveres på ferien.

Tyfus

Man bør vaccineres mod Tyfus hvis man skal være i Nepal i mere end 1 uge. I Thailand anbefaler man først vaccination mod Tyfus hvis rejsen er planlagt længere end 6 måneder.
Derudover bør man, uanset rejsens længde, vaccineres mod Tyfus hvis man skal besøge familie i Thailand eller Nepal, være i tæt kontakt med lokalbefolkningen eller hvis man skal leve under dårlige hygiejniske forhold.

Japansk Hjernebetændelse

Japansk Hjernebetændelse er et alvorligt virus, som smitter gennem myggestik. Sygdommen forekommer i Nepal og Thailand i månederne april til oktober. Derfor anbefales man vaccination mod Japansk Hjernebetændelse hvis man skal rejse i denne periode i mere end 1 måned.
Da sygdommen smitter gennem myggestik er det vigtigt at beskytte sig mod myg, især hvis man, pga. kort rejselængde, ikke er vaccineret mod Japansk Hjernebetændelse.

 

Central- og Sydamerika

Der er lidt forskel i anbefalingerne vedr. vaccinationer afhængig af om rejsen går til Cuba eller Tobago. Alle rejsende til Central- og Sydamerika (uanset hvilket land man skal besøge) anbefales vaccination mod Difteri-Stivkrampe og Hepatitis A.
Øvrige vaccinationer afhænger af hvilket af de to lande man skal til og desuden hvilke aktiviteter man planlægger på ferien.

Cuba

Går rejsen til Cuba behøver man ikke yderligere vaccinationer, såfremt man planlægger en ’almindelig afslapningsferie’ med familien eller kæresten.

Planlægger man derimod at skulle besøge familie som bor på Cuba, være i tæt kontakt med lokalbefolkningen i øvrigt eller leve under dårlige hygiejniske forhold bør man vaccineres mod Tyfus. Man bør ligeledes vaccineres mod Hepatitis B hvis man skal besøge familie, forventer at have sex med en fra Cuba eller planlægger at få lavet en tatovering.
Endeligt anbefales man vaccination mod Hundegalskab hvis man forventer at komme i tæt kontakt med vilde dyr på Cuba.
 

Tobago

Der er risiko for Gul Feber på Tobago, derfor anbefales man, foruden vaccination mod Difteri-Stivkrampe og Hepatitis A, vaccination mod Gul Feber. Man skal have vaccinationen mod Gul Feber senest 10 dage før indrejse i Tobago.
Gul Feber er et virus, som kan forårsage alvorlig sygdom hos mennesker, som i værste fald kan være dødelig. Virusset smitter mennesker gennem stik fra inficerede myg. Myggene, som overfører Gul Feber, stikker oftest om dagen (modsat myg, som overfører Malaria, som ofte stikker ved solopgang og -nedgang). Selvom man har fået vaccination mod Gul Feber skal man stadig beskytte sig mod myggestik. Man kan beskytte sig selv ved at sove under myggenet og bruge myggeværnemidler på huden – dietyltoluamid (DEET) eller lign. midler.

Derudover gælder de samme regler for Tobago som for Cuba mht. aktiviteter i ferien. Tilhører man derfor en eller flere af ovenstående ’risikogrupper’ mht. adfærd/aktiviteter bør man således vaccineres mod hhv. Tyfus og Hepatitis B. Der er generelt ingen risiko for Hundegalskab på Tobago.

Europa

De fleste steder i Europa findes de samme smitsomme sygdomme som i Danmark. Der er derfor oftest ikke grund til at være opmærksom på særlige vaccinationer, hvis man skal rejse rundt i Europa.
Difteri-Stivkrampe forekommer, ligesom i Danmark, også i resten af Europa. Man skal derfor altid sikre sig, at man er tilstrækkeligt vaccineret. En vaccination mod Difteri-Stivkrampe gælder i mindst 10 år, hvorfor man anbefaler at få en ny vaccination hvert 10. år.

Hvis man planlægger at få lavet en tatovering, eller at have sex med en person fra det pågældende land i Europa, som man besøger, er det en god idé at få vaccination mod Hepatitis B. Virusset Hepatitis B kan, potentielt, give alvorlig leversygdom. Sygdommen smitter ved blod- eller seksuel kontakt. Det er vigtigt at bruge kondom ved samleje, selvom man har fået vaccination mod Hepatitis B.
Sædvanligvis gives Hepatitis B-vaccinationen af tre omgange. Når man har fået alle tre injektioner forventes det, at man er beskyttet mod sygdommen resten af livet. Såfremt man skulle ønske vaccination mod Hepatitis A også, kan denne gives i fælles injektion, sammen med vaccinationen mod Hepatitis B.

Østeuropa

Ovenstående anbefalinger gælder til Nord-, Vest- og Sydeuropa (og Island). Hvis man rejser til Østeuropa gælder der lidt andre anbefalinger.

Skal man rejse i Østeuropa bør man, foruden vaccination mod Difteri-Stivkrampe, vaccineres mod Hepatitis A. I Polen og Ungarn anbefales vaccination mod Hepatitis A dog kun, såfremt rejsen varer mere end 1 uge.
Derudover bør man, uanset hvilke aktiviteter man planlægger, vaccineres mod Hepatitis B, hvis rejsen er længere end 4 uger. Ligeledes bør man vaccineres mod Hepatitis B hvis man skal besøge familie i Østeuropa.

Planlægger man at være i tæt kontakt med lokalbefolkningen i Østeuropa anbefales det, at man bliver vaccineret mod Tuberkulose.

Derudover kan man smittes med TBE (også kaldet Centraleuropæisk Hjernebetændelse) i Østeuropa. TBE er et virus som smitter ved bid af skovflåt. Skal man ud i naturen, hvor der er risiko for at blive bidt af skovflåter, anbefales man derfor vaccination mod TBE.
Endeligt bør man vaccineres mod Hundegalskab, hvis man forventer at være i tæt kontakt med vilde dyr eller hvis man skal udstationeres i Østeuropa.

 

Mellemøsten

Skal man til Mellemøsten bør man, ligesom ved rejser til alle andre stede i verden, sikre sig, at man har en gyldig vaccination mod Difteri-Stivkrampe. Det har man, hvis man er blevet vaccineret indenfor de sidste 10 år.

Skal man til Egypten eller Jordan bør man ligeledes have vaccination mod Hepatitis A. Hepatitis A er et virus, som primært smitter gennem mave-tarmkanalen. Der er derfor størst risiko for smitte under ringe hygiejniske forhold. Det er således en god idé at tage visse hygiejniske forholdsregler hvis turen går til Jorden eller Egypten. Eksempelvis bør man kun drikke vand fra flaske og undgå at spise utilberedte fødevarer, som rå grøntsager og lign.

Yderligere vaccinationer til Jordan og Egypten afhænger af, hvor længe ferien skal vare og hvad man har planlagt at foretage sig på ferien.
Skal man være af sted i mere end 4 uger skal man have vaccination mod Hepatitis B, og hvis man er væk i 6 måneder eller mere, yderligere en vaccination mod Tyfus.

Familiebesøg eller tæt kontakt til lokalbefolkning

Rejser man til Jordan eller Egypten for at besøge familie, som bor i landet, bør man have vaccination mod Hepatitis B og Tyfus uanset rejsens længde.
Tyfus bør ligeledes vaccineres imod, hvis man planlægger at være i tæt kontakt med lokalbefolkningen i øvrigt. Tyfus smitter generelt mest under dårlige hygiejniske forhold, hvorfor man bør vaccineres hvis man planlægger at bo under sådanne forhold i det hele taget.
Hvis man skal til Egypten anbefales man desuden vaccination mod Tuberkulose ved tæt kontakt til lokalbefolkningen. Man bør også vaccineres mod Hepatitis B hvis man overvejer at få lavet en tatovering eller muligvis skal have sex med lokalbefolkningen i Jordan eller Egypten.

Nærkontakt til vilde dyr

Hvis man er udstationeret i længere tid, eller på anden måde opholder sig meget i naturen og derfor er i risiko for at komme i nærkontakt med vilde dyr, anbefales man en vaccination mod Hundegalskab.

Oceanien

Skal man til Oceanien er der en række smitsomme sygdomme, som man bør være opmærksom på og beskytte sig imod. Hvilke vaccinationer man anbefaler afhænger dog af, hvilke lande man skal besøge.

Australien

Generelt findes der de samme smitsomme sygdomme i Australien, som der gør i Danmark. Man behøver derfor ingen særlige vaccinationer for at rejse til Australien.
Man skal naturligvis sikre sig, at man har en gældende vaccination mod Difteri-Stivkrampe. Denne vaccination skal man have hvert 10. år for at være beskyttet mod sygdommen.

Øvrige vaccinationer til Australien er kun nødvendigt, såfremt man planlægger særlige aktiviteter på rejsen. Skal man fx tatoveres eller have sex med en fra Australien bør man vaccineres mod Hepatitis B. Selvom man er vaccineret mod Hepatitis B bør man stadig bruge kondom ved samleje.
 

Malaysia og Indonesien

Alle rejsende til Malaysia og Indonesien bør have vaccination mod Difteri-Stivkrampe og Hepatitis A. Derudover er der risiko for Malaria året rundt i Malaysia og Indonesien.
For Malaysia gælder det, at risikoen for Malaria er stor i provinserne Sabah og Sarawak mod grænsen til Indonesisk Borneo. Der er generelt lavere risiko for Malaria i den resterende del af Malaysisk Borneo.
For Indonesiens vedkommende er der risiko for Malaria året rundt i hele landet med undtagelse af byerne Jakarta og Ubud samt ressortområderne Java og Bali.
Skal man rejse i et område med risiko for Malaria anbefales man at tage Malaria-forebyggende medicin samtidig med, at man bør beskytte sig mod myggestik. Man kan beskytte sig mod myg ved at iføre sig lange benklæder og lange ærmer, bruge myggespray og sove under myggenet.

Øvrige vaccinationer til Malaysia og Indonesien afhænger af rejsens længde og hvilke aktiviteter man skal udføre på rejsen. Skal man være i Malaysia eller Indonesien i mere end 4 uger anbefales man en vaccination mod Hepatitis B. Man anbefales også vaccination mod Hepatitis B hvis man skal udføre nogle af ovenstående aktiviteter (se under Australien) selvom rejsen er kortere end 4 uger.
Derudover skal man, hvis rejsen varer 4 uger eller derover, vaccineres mod Japansk Hjernebetændelse.
Skal man være væk i 6 måneder eller mere bør man ligeledes vaccineres mod Tyfus.

 

Friluftsland
Rejsegarantifonden
Adventure Travel Trade
 
Gouda Rejseforsikring
;

Kontakt os

Vi er til rådighed alle hverdage fra kl. 09 - 16

Tlf. +45 71 99 65 50

Eller skriv til os på:

[email protected]

Tryghed på rejsen

Berings Tryghedspakke

Følg os

 

;

×Modtag vores Nyhedsbrev

Vi sender nyheder om rejser, konkurrencer og gode tips

Kontakt os ×

Du er meget velkommen til at ringe eller skrive til os.

Telefon: 71 99 65 50
Mail: [email protected]

Se åbningtider